DELTA SECURITY

DELTA Security SH.P.K është Kompani Private Profesionale e Sigurimit Fizik e Licencuar për Shërbime të Sigurimit Fizik dhe Elektronik.

DELTA Security ofron pako gjithë përfshirës të shërbimeve të sigurisë të dizajnuara për ti përmbushur nevojat e klientëve përfshire individë,biznese t vogla dhe të mesme,banka dhe institucione mikrofinanciare, korporata, organizata të ndryshme publike, zyra diplomatike, etj. Në përgjithësi ne ofrojmë shërbime të sigurisë për çdo klient legjitim. 

Zyra qendrore e DELTA Security është në Prishtinë-Kosovë. DELTA Security ka një rrjet të gjerë të veprimit-për ofrimin e shërbimeve të sigurisë në territorin e Kosovës.

deltavw

DELTA SECURITY

DELTA Security shton linjën e re të veturave patrulluese Volkswagen.

Friday the 22nd. © Copyright 2017 DeltaSecurity. All rights reserved.
Copyright 2012

©